متخصص اطفال، نوزادان و کودکان در اصفهان: دکتر پریسا ایروانی متخصص اطفال، نوزادان و کودکان در اصفهان: دکتر پریسا ایروانی

بیمــاری‌ها

بیماری ADHD(بیش فعالی)

کم‌خونی(فقر آهن)

درباره دکتر ایروانی

دكتر پريسا ايروانی متولد ١٣٦١، ورودي ١٣٨٠ دوره دكتری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ورودي ١٣٨٩ مقطع تخصص كودكان دانشگاه اصفهان و فارغ التحصيل سال ١٣٩٢،داراي بورد تخصصی
دانشجوی ممتاز دوره رزيدنتی در پنجمين جشنواره شهيد مطهری دانشگاه اصفهان

محل كار فعلی:
1.مطب
2.بيمارستان اصفهان(خیابان شيخ بهائی، جنب بيمارستان مهرگان)

ارتبــاط با ما

تلگـــرام

اینستاگرام

جدیدترین مقالات