بیمــاری‌ها

بیماری ADHD(بیش فعالی)

کم‌خونی(فقر آهن)

درباره دکتر ایروانی

دكتر پريسا ايروانی متولد ١٣٦١، ورودي ١٣٨٠ دوره دكتری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ورودي ١٣٨٩ مقطع تخصص كودكان دانشگاه اصفهان و فارغ التحصيل سال ١٣٩٢،داراي بورد تخصصی
دانشجوي ممتاز دوره رزيدنتی در پنجمين جشنواره شهيد مطهری دانشگاه اصفهان

محل كار فعلي:
1.مطب
2.بيمارستان اصفهان(خیابان شيخ بهائی، جنب بيمارستان مهرگان)

ارتبــاط با ما