بیمــاری‌ها

بیماری ADHD(بیش فعالی)

کم‌خونی(فقر آهن)

درباره دکتر ایروانی

دكتر پريسا ايروانی متولد ١٣٦١، ورودي ١٣٨٠ دوره دكتری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ورودي ١٣٨٩ مقطع تخصص كودكان دانشگاه اصفهان و فارغ التحصيل سال ١٣٩٢،داراي بورد تخصصی، دانشجوي ممتاز دوره رزيدنتی در پنجمين جشنواره شهيد مطهری دانشگاه اصفهان
محل كار فعلي:

  • مطب
  • بيمارستان اصفهان(خیابان شيخ بهائی، جنب بيمارستان مهرگان)

ارتبــاط با ما