متخصص اطفال، نوزادان و کودکان: دکتر پریسا ایروانی متخصص اطفال، نوزادان و کودکان: دکتر پریسا ایروانی

بیمــاری‌ها

بیماری ADHD(بیش فعالی)

کم‌خونی(فقر آهن)

درباره دکتر ایروانی

دكتر پريسا ايروانی متولد ١٣٦١، ورودي ١٣٨٠ دوره دكتری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ورودي ١٣٨٩ مقطع تخصص كودكان دانشگاه اصفهان و فارغ التحصيل سال ١٣٩٢،داراي بورد تخصصی
دانشجوي ممتاز دوره رزيدنتی در پنجمين جشنواره شهيد مطهری دانشگاه اصفهان

محل كار فعلي:
1.مطب
2.بيمارستان اصفهان(خیابان شيخ بهائی، جنب بيمارستان مهرگان)

ارتبــاط با ما